Lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

Hvordan får man lån uten sikkerhet selv om man har en eller flere betalingsanmerkninger på seg? Og hvem er det som tilbyr lån til tross for inkasso og betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkning eller inkassosak?

Mange banker velger å takke nei til utlån når en kunde har en eller flere betalingsanmerkninger på seg. Det er verdt å merke seg at bankene gjennom en kredittsjekk kun kan finne betalingsanmerkninger og ikke pågående inkassosaker som enda ikke har resultert i en betalingsanmerkning. Dersom du har en eller flere inkassosaker som er misligholdt uten at de har blitt betalingsanmerkning vil det være en enklere prosess å rydde opp i disse sakene – dersom man tar grep umiddelbart, skaffer seg oversikt og gjerne samler de forskjellige kravene i et oversiktlig lån med best mulige betingelser. Les mer om opprydning av egen økonomi her.

Uten sikkerhet = høyere rente

Som andre forbrukslån, smslån, kontokreditt og andre låneformer uten sikkerhet, er fellesnevneren at sikkerheten til banken eller finansinstitusjonen blir dårligere enn om det er sikkerhet for lånet. Resultatet er dermed at lånet blir dyrere for deg som kunde i form av høyere rente. Betalingsanmerkninger er også med på å drive renten opp. Likevel kan ofte et slikt opprydningslån ha bedre betingelser enn vilkårene i en inkassosak.

Tilbydere av lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

Følgende aktører tilbyr lån for en vanskelig økonomi, der behovet er lån uten sikkerhet men man har en eller flere betalingsanmerkninger. Merk: Hver sak behandles individuelt, der flere forhold kommer inn. Noen setter blant annet krav til inntekt over 200.000 per år.

 • Finansiering24
  Lån fra 5.000 til 350.000 uten sikkerhet. Få svar på dagen, en enkel søknad, få inntil tre lånetilbud. Oppgi om det er aktive betalingsanmerkninger registrert. Eksempelrente, 19,74%
 • L’easy
  Lån opp til kr 50.000 til en rente mellom 9,9% og 23,9%. Hos L’EASY får du innvilget lånet innen 24 timer.
 • Opp Finans
  Lån opptil 350.000,- uten sikkerhet. Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Dette gjelder for produktet “Forbrukslån uten sikkerhet”, men ikke for “Lån uten sikkerhet” der kravet er at man ikke har betalingsanmerkninger. Rente på 7,5%-18% rente. 

 

Tilbydere av lån med sikkerhet med betalingsanmerkning

Følgende aktører tilbyr lån for en vanskelig økonomi der man kan stille sikkerhet, og dermed få langt bedre rentebetingelser:

 • Gjeldsfinans
  Gjeldfinans leverer totalløsninger. Med totalløsning mener de at de tar all gjelden (med unntak av studielån og eventuelt andre gunstige lån) og samler den i et nytt lån i vanlig bank. En totalløsning vil sikre en langsiktig og god økonomisk løsning, og som samtidig minimerer sannsynligheten for at noe lignende noen gang skal kunne skje igjen. Rente ned mot vanlig boliglånsrente, eks 3,5%.

 • Zapp Finans
  Zapp Finans hjelper deg som sliter med dyre kredittkort, forbrukslån, inkassosaker, betalingsanmerkninger eller andre gjeldsproblemer. De refinansierer gjeld og forhandler med banker, kreditorer og inkassobyråer. Rente ned mot boliglånsrente: 4 %.

Kan andre stille med sikkerhet for deg?

De beste betingelsene for lån er med sikkerhet, men da må det stilles sikkerhet i fast eiendom. Dette er fortrinnsvis egen bolig, men det er også mulig å finne løsninger der noen i nære relasjoner til deg stiller sikkerhet i sin faste eiendom. Dette gir som tidligere nevnt helt andre betingelser og langt lavere månedlige kostnader.

Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning?

Oftest er det selve betalingsanmerkningen som setter en stopper for et lån eller et forbrukslån. Husk at man kan betale kravet og betalingsanmerkningen slettes umiddelbart. Da ligger det ikke igjen noen rester eller spor av selve betalingsanmerkningen, og man vil igjen være kredittverdig på vanlig måte. Dersom man har samboer kan det være mulig å bruke kredittverdigheten til den parten uten betalingsanmerkning, til å innfri kravet til betalingsanmerkningen slik at denne slettes. Dermed vil begge parter ha normal kredittverdighet igjen, basert på inntekt, lån og eiendeler. En slik løsning krever gjensidig tillit, da inkasso og betalingsanmerkninger er symptomer på manglende kontroll på økonomien, og dermed kan betegnes som risikosport. Slik tillit må bygges, og starter derfor gjerne med en erkjennelse av problemet, en holdningsendring og forbruksendring og gjerne noen drastiske grep som viser at man virkelig går inn for å rydde opp.