Hva er en betalingsanmerkning?

6 av 10 vet ikke hva en betalingsanmerkning er og heller ikke at man kan bli kvitt den. Les mer om hvordan her.


Det hersker flere myter om betalingsanmerkninger, og forbrukerundersøkelser viser at flertallet ikke vet hva en betalingsanmerkning er, eller hva konsekvensene er dersom man får en. Vi begynner dermed først med forklaringen:

Definisjon: “Betalingsanmerkning”

En betalingsanmerkning er et varsel i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma er registrert som dårlig betaler. Dette forteller at det er registrert en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er at personen eller foretaket er konkurs.

Man kan pådra seg en betalingsanmerkning dersom man ikke har betalt en regning, faktura eller et annet krav rettet mot seg, og dette kravet har gått videre til inkasso og dette heller ikke gjøres opp eller til dom.  Det er norske inkassobyråer, namsmenn, Brønnøysundregistrene og tinglysningskontorene som rapporterer betalingsanmerkninger. Privatpersoner rapporteres med betalingsanmerkning når det iverksettes et rettslige skritt for å inndrive et uomtvistet krav.

Rett til å bestride betalingsanmerkningen

Dette er i midlertidig ikke noe som skjer uten at man selv oppdager dette underveis i prosessen. Man har rett på muligheten til å bestride et krav før dette blir registrert. Dette gjøres ved at det skal sendes ut et brev til skyldner med minst 14 dagers frist til å protestere, når et kredittopplysningsbyrå har mottatt en betalingsanmerkning til registrering. Kredittopplysningsvirksomheten kan ikke gjøre de innsendte opplysningene søkbare for sine kunder i sine databaser før denne fristen er utløpt. For både private og næring gjelder det  at dersom det er fremmet innsigelser som det er grunn til å få vurdert, skal ikke rapportering skje før tvisten er avklart.

Hva er konsekvensene for deg eller din bedrift?

En betalingsanmerkning vil få store konsekvenser for den som er rapportert. I nesten alle forhold som gjelder kjøp på kreditt gjøres det en kredittvurdering i forkant. Et avslag på søknad om kreditt er ofte resultatet hvis det er registrert betalingsanmerkning. Dermed kan kjøp av et mobilabonnement, leie av bolig/eiendom, forsikring og bilfinansiering bli svært vanskelig. For næringsdrivende kan betalingsanmerkninger gjøre at potensielle kunder og leverandører får betenkeligheter med å etablere et forhold til selskapet, og gjøre at selskapet mister salg. Dette påvirker også kredittratingen til selskapet slik at man i noen tilfeller ikke blir aktuell som tilbyder i offentlige anbud.

 

Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning?

Enkelt metode:

Betal kravet og betalingsanmerkningen slettes umiddelbart.

Den vanskelige veien:

Vent i fire år, slik at betalingsanmerkningen foreldes og dermed slettes. Man vil møte mye trøbbel på veien… 

Sjekk din status selv

Skaff deg oversikt over ubetalte regninger, inkassokrav og betalingsanmerkninger selv. Kredittbyårene er pliktig til å gi deg informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger gratis. Kontakt noen av de under, dersom du vil finne ut hva som er registert på deg.

Hvor er man registert med betalingsanmerkninger?

Dersom man blir registert med en betalingsanmerkning kan disse opplysningene finnes i flere registre. For tiden er det 9 selskaper i Norge som har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet og dermed ha et register med registrerte betalingsanmerkninger. Dette er i skrivende stund:

  • Experian
  • Bisnode Credit AS (tidl AAA Soliditet AS)
  • EVRY AS
  • Eniro Norge (markedsføres under navnet Proff Forvalt)
  • Kredinor
  • Atradius Buyer Ratings, Oslo
  • Kredittopplysningen AS
  • KO International AS
  • Kredittfakta AS

Les mer om disse her.

 

Lån med betalingsanmerkning

Sliter du med å få lån på grunn av betalingsanmerkninger? Hvordan får man lån når man har betalingsanmerkninger eller inkassokrav mot seg?