Boliglån uten egenkapital

Hvordan komme seg inn på boligmarkedet uten egenkapital? Mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, selv om de tjener godt. Det er spesielt grensen på 15% egenkapital som er vanskelig å løse. Her er noen alternative løsninger dersom man ikke har tid til å spare, og trenger boliglån uten egenkapital.

Kausjonist – mindre egenkapital

En kausjonist er oftest foreldre eller besteforeldre, og kan stille ekstra sikkerhet for lånet til en ung boligkjøper. Kausjonisten stiller da med en fast eiendom som en ekstra sikkerhet i tillegg til den boligen som skal kjøpes. Dersom man har vist litt evne til å spare, samt at man sikrer seg mot renteoppgang ved å binde renten, kan banken strekke seg langt i å tilby boliglån nesten uten egenkapital. Kausjonisten er ansvarlig dersom boligkjøperen misligholder lånet sitt, og banken kan dermed kreve inn verdiene som er satt som sikkerheten.

Medlånetaker – større lån

Medlånetakeren er ofte foreldre eller besteforeldre, og er en “kausjonist på speed”. Medlånetakeren tar opp deler av lånet som trengs for å kjøpe boligen, men eier ikke boligen. Medlånetakeren er ansvarlig for avdrag og renter for sin del av lånet, men det administreres av boligkjøperen til vanlig. En medlånetaker kan gjøre at rammen for boliglån uten nok egenkapital kan strekkes mye lengre.

Privatlån eller forskudd på arv som egenkapital ved boligkjøp

Foreldre, besteforeldre eller andre i nær slekt som har rukket å nedbetale store deler av gjelden sin, besitter ofte en betydelig kredittverdighet som man kanskje kan dele med noen som ønsker å etablere seg med egen bolig. Et par hundre tusen løser ofte problemet. Både privatlån og forskudd på arv kan fungere på denne måten, og vil dermed gi muligheten til å krabbe over 15%-grensa for egenkapital til boliglån.

Boliglån uten egenkapital ved hjelp av forbrukslån

Banker har i mangel av et sentralt gjeldsregister ikke anledning til å kontrollere om man har mange kredittkort, eller akkurat har tatt opp flere forbrukslån når de tilbyr boliglån. Det er teknisk mulig å ta opp flere lån fra flere aktører samtidig og dermed låne langt høyere beløp enn det en enkelt aktør vil tilby og bruke dette som egenkapital. Dermed kan man på egenhånd reise egenkapitalen på 15% ved boligkjøp, og ikke bruke forbrukslånet til forbruk, men til langsiktig investering. Dette gir en langt høyere rente på denne delen av lånet, og reiser også noen moralske spørsmål dersom banken spør om man har andre lån og man svarer uriktig på dette.

Startlån som egenkapital for boliglån

Din lokale kommune tilbyr ofte startlån til unge førstegangskjøpere. Dersom man får innvilget startlån, vil ofte banken kunne låne ut det resterende beløpet. Det er veldig mange som ikke vet at dette går an – og det starter med å sende en startlån-søknad til kommunen. På denne måten kan man bruke startlånet fra kommunen som egenkapital, og dermed få boliglån uten egenkapital.

 

15-prosent-kravet til egenkapital for boliglån

Finanstilsynet kom i 2010 med retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for bankenes boliglån.

Dette ble strammet inn i 2011, slik at boligkjøperne i normale tilfeller måtte stille med minst 15 prosent egne penger ved kjøp av bolig.

Retningslinjene åpner for at bankene kan avvike kravet dersom bankene gjør særskilte vurderinger, eller dersom kjøperne kan stille med tilleggssikkerhet – i praksis ofte en kausjonist.

Retningslinjene har rammet spesielt unge førstegangskjøpere i etableringsfasen, som opplever i overkant firkantede krav. Selv om man er høyt utdannet og med god lønn, vil man ofte ikke få lån på grunn av for lav egenkapital.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet redegjøre for om regelverket praktiseres fleksibelt, og hvilken effekt innstrammingen har hatt på husholdningene, bankene og boligmarkedet. Den tidligere praksisen med å gi boliglån uten egenkapital har i praksis helt opphørt.